Publisert

Læring og mestring i ny folkehelsemelding

Læring, mestring og helsekompetanse blir tydelig vektlagt i ny folkehelsemelding fra regjeringen. Å utjevne sosiale forskjeller er den røde tråden i meldingen.

Rett før påske lanserte regjeringen den nye folkehelsemeldinga der de presenterer den samlede innsatsen for å fremme folkehelse og god livskvalitet i befolkningen.

Et viktig mål for regjeringen er god helse og mestring i befolkningen, uavhengig av sosial bakgrunn. Regjeringen vil blant annet dreie oppmerksomheten mot forebygging og tidlig innsats og det å leve med og mestre sykdom og helseutfordringer. De vil videreutvikle tilbud som styrker mestring og helsekompetanse og peker på viktigheten av samarbeid med pasient- og brukerorganisasjoner.

Dette er i tråd med NK LMHs høringsinnspill.

– For oss i lærings- og mestringsfeltet er dette godt nytt! Det er gledelig å se at vår virksomhet gis økt betydning og får en mer sentral plass i folkehelsearbeidet. I tillegg er vi glade for å lese at regjeringen tydelig vektlegger brukersamarbeid, sier Siw Bratli, leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

I folkehelsemeldingen kommer det frem at Helse- og omsorgsdepartementet vil jobbe med å videreutvikle tilbud innen læring og mestring gjennom Nasjonal helse- og samhandlingsplan.

– Vi ser frem til å følge den videre prosessen med å realisere folkehelsemeldingen og er klare for å bidra inn i dette arbeidet, avrunder Bratli.

  • Publisert: 14. april 2023.
  • Sist oppdatert: 14. april 2023.