Publisert

Ny forsker ved NK LMH

Helge Skirbekk

Helge SkirbekkHelge Skirbekk.

Bakgrunn

  • Medisinsk sosiolog.
  • Disputerte i 2008 ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) med avhandlingen The patient’s trust: Qualitative studies and theoretical analyses of trust in general practice consultations. Lanserte her begrepet tillitsmandater.
  • Ga i 2012 ut boka Tillit i Norge sammen med Harald Grimen.
  • Har vært universitetsstipendiat ved Avdeling for atferdsfag ved UiO, postdoktor ved Senter for medisinsk etikk ved UiO, førsteamanuensis ved Markedshøyskolen, samt forsker tilknyttet Kreftforeningen.

Helge Skirbekk begynte som seniorforsker ved NK LMH 1. januar. Han skal blant annet drive med egen forskning og forskningsformidling og lede NK LMHs nye forskernettverk.

Helge Skirbekk skal ha ansvar for Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helses (NK LMHs) satsingsområde kunnskapsgrunnlag. Dette er ett av fire overordnede satsingsområder for NK LMH de neste tre årene (les mer om det i ny strategiplan).

Forsker på likemannsarbeid og brukerrepresentanter

Helge har i sin forskning fokusert på kommunikasjonsforhold i helsevesenet, spesielt tillitsforhold (se tekstboks).

Det siste året har han forsket på likemannsarbeid og brukerrepresentanter. Dette er et arbeid han vil fortsette med, med økt vekt på læring og mestring.

Helge underviser i klinisk kommunikasjon ved Det medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo og i vitenskapsfilosofi ved Markedshøyskolen.

Han har også en bredere interesse for etiske og samfunnsmessige problemstillinger i helsevesenet, og holder gjerne foredrag om dette.

Forskernettverk

En av Helges oppgaver ved NK LMH, blir å få i gang NK LMHs forskernettverk. Dere som var på den nasjonale forskerkonferansen i regi av NK LMH i høst, vil høre fram ham om ikke så lenge.

Vi ønsker Helge velkommen til NK LMH!

 

  • Publisert: 16. januar 2014.
  • Sist oppdatert: 16. februar 2017.