Publisert

Ny prosjektmedarbeider ved NK LMH

Marie Moksness

Marie Moksness begynte som prosjektmedarbeider ved NK LMH 1. mars. Her skal hun jobbe med helsepedagogikk.

Marie MoksnessVidereutvikling og kvalitetssikring av helsepedagogiske tilbud er ett av fire overordnede satsingsområder for Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) de neste tre årene.

Marie skal jobbe på satsingsområdet sammen med spesialrådgiverne Tone Nøren og Liv-Grethe Kristoffersen Rajka. Hun var med da representanter fra lærings- og mestringstjenester i hele landet var samlet i februar for å gi innspill til NK LMHs arbeid med å lage en planskisse for satsingen.

Bakgrunn

Marie har blant annet erfaring som sykehussosionom fra spesialisthelsetjenesten, som miljøterapeut med fokus på anvendt atferdsanalyse i et sikrings- og forvaringsprosjekt og eksperimentell atferdsanalyse relatert til læringsprosesser hos voksne.

Marie har en bachelorgrad i sosialt arbeid fra Universitetet i Stavanger og en mastergrad i læring i komplekse systemer fra Høgskolen i Oslo og Akershus.

Vi ønsker Marie velkommen til NK LMH!

  • Publisert: 11. mars 2014.
  • Sist oppdatert: 21. mars 2014.