Publisert

Nytt verktøy for etablering av tilbud

Skal du starte opp et nytt lærings- og mestringstilbud? Da kan vår nye brosjyre Kort og godt… om hvordan utvikle lærings- og mestringstilbud i helse- og omsorgstjenesten være noe for deg.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) får ofte henvendelser fra personer som ønsker veiledning for å komme i gang med lærings- og mestringstilbud. Derfor har vi nå utviklet en kort brosjyre som tar for seg de viktigste stegene og vurderingene som må gjøres underveis.

– Vi får spesielt mange henvendelser fra ansatte i kommunene og håper at denne brosjyren kan bli et nyttig verktøy i arbeidet med å etablere nye tilbud, sier Kari Hvinden, spesialrådgiver ved NK LMH og ansvarlig for brosjyren.

Brosjyren beskriver et rammeverk og berører sentrale spørsmål ved utvikling av ulike tilbud. Den bygger på en modifisert versjon av den didaktiske relasjonsmodellen til Bjørndal og Lieberg.

Du kan laste ned brosjyren her (PDF).

Ønsker du lese mer omfattende håndbøker knyttet til utvikling av konkrete tilbud, finner du en oversikt på denne siden: Tilbud du kan ta i bruk.

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 23. mars 2022.
  • Sist oppdatert: 1. februar 2024.