Publisert

Oppdatert SMIL-logo

Logoen til lærings- og mestringstilbudet SMIL har nå blitt oppdatert med farger og layout i tråd med NK LMH sin grafiske profil. Vi har gjort logoen tilgjengelig i ulike filformat som kan benyttes til trykket materiale, presentasjoner og web.

Den nye SMIL-logoen

Her kan du laste ned den nye SMIL-logen.

SMIL er et gruppebasert lærings- og mestringstilbud som ble utviklet for barn og unge med foreldre som sliter med psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer. Det var Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) som ledet dette arbeidet i samarbeid med brukerorganisasjoner og spesialist- og kommunehelsetjenesten. I dag er det større bredde i hva familiene som deltar på SMIL strever med. Tilbudet kan tilpasses lokalt og orienteres mot både psykiske og somatiske helseutfordringer.

Tidligere i høst ble det laget en ny brosjyre om SMIL. Brosjyren finner du her.

  • Publisert: 19. desember 2016.
  • Sist oppdatert: 29. juni 2020.