Publisert

To nye spesialrådgivere

Kari Hvinden og Liv-Grethe Kristoffersen Rajka er ansatt som spesialrådgivere ved NK LMH. De skal ha ansvar for utviklingsarbeid knyttet til lærings- og mestringstjenester i kommunal regi og helsepedagogiske tilbud.

Her kan du bli bedre kjent med de nye spesialrådgiverne ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Kari Hvinden.
Kari Hvinden.

Kari Hvinden skal ha hovedansvar for NK LMHs utviklingsarbeid knyttet til kommunale lærings- og mestringstjenester og samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Hun begynner i stillingen 1. august.

Kari har vært innom NK LMH i to engasjementer tidligere, først som prosjektleder for Familieprosjektet fra 2001 til 2003, deretter som forsknings- og utviklingskoordinator/konstituert leder i 2008.

Hun er utdannet sykepleier og helsesøster, er cand.mag. med sykepleievitenskap mellomfag og har en cand.san.-grad i helsefagvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har bred arbeidserfaring fra helsesøster- og allmennhelsetjeneste, pediatri og rehabilitering.

Siden 2001 har Kari jobbet mest med forsknings- og utviklingsprosjekter, det siste året som leder for et prosjekt i LHL Helse AS med fokus på tjenesteutvikling i lys av samhandlingsreformen. Hun har siden 2009 ledet en kompetansetjeneste innen lungerehabilitering som blant annet har inkludert informasjonstelefonen Kolslinjen og et lærings- og mestringssenter.

Liv-Grethe Kristoffersen Rajka.
Liv-Grethe Kristoffersen Rajka.

Liv-Grethe Kristoffersen Rajka skal ha hovedansvar for NK LMHs arbeid med å videreutvikle helsepedagogiske tilbud for fagpersoner og brukerrepresentanter, i tilknytning til lærings- og mestringstjenester.

Hun har det siste halvannet året vært ansatt som prosjektrådgiver ved NK LMH. Her har hun jobbet med kompetansehevingsmodulen i prosjektet «Ung medvirkning og mestring – UMM».

Liv-Grethe er utdannet sykepleier med videreutdanning i barnesykepleie. Hun har vært tilknyttet en rekke prosjekter og ledet og deltatt i utviklingsarbeid lokalt og nasjonalt. Hennes engasjement har vært sentrert rundt helsepersonells undervisende funksjon, læring og mestring, brukermedvirkning og utvikling av tilbud knyttet til barn og ungdom og deres familier og nettverk.

Hun har i en årrekke jobbet i ulike stillinger med vekt på sykepleierens undervisende funksjon.
I 2002 var hun med å starte lærings- og mestringssenteret for barn, unge og deres familier ved Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål, hvor hun jobbet fram til 2010. Da begynte hun ved seksjon for pasient- og pårørendeopplæring (PPO) i stab samhandling og internasjonalt samarbeid ved OUS.

  • Publisert: 30. mai 2013.
  • Sist oppdatert: 18. mars 2020.