Publisert

Nytt om NK LMHs forskernettverk

Una Stenberg

NK LMHs forskernettverk har fått ny kontaktperson. Årets forskerkonferanse blir en del av en større konferanse i november.

Forskernettverk, Una Stenberg

Hva kan Facebook-gruppa brukes til?

Find us on Facebook-merke

  • Har du for eksempel spørsmål om hvor man finner relevant litteratur om læring og mestring, så spør i gruppa!
  • Har du publisert noe du er stolt av om av relevans for lærings- og mestringsfeltet og pasient- og pårørendeopplæringsfeltet, så fortell om det!
  • Har dere spørsmål om forskningsmetoder, så spør hverandre!
  • Har du vært i lokalavisa med en interessant sak om brukere, pasienter eller pårørende, så skriv om det!
  • Planlegger du en konferanse eller workshop med læring og mestring i fokus, så skriv om det!

Punkter utarbeidet av Helge Skirbekk da
Facebook-gruppa ble etablert i fjor.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) revitaliserte i 2013 forskernettverket for lærings- og mestringsfeltet.

Facebook-gruppe

I 2014 etablerte NK LMH en lukket Facebook-gruppe for dere som er interessert i forskning på pasient- og pårørendeopplæring generelt, og læring og mestring ved langvarige helseutfordringer spesielt.

Du finner Facebook-gruppa «Forskernettverk for læring og mestring innen helse» her.

– Diskusjonsgruppa på Facebook er ment å være et sted for diskusjoner om forskning på langvarige helseutfordringer og læring og mestring og kommunikasjon. NK LMH ønsker å være en pådriver for at disse temaene diskuteres bredt og dypt, sa seniorforsker Helge Skirbekk ved NK LMH da Facebook-gruppa ble etablert. Han har vært kontaktperson for nettverket fram til nå.

Ny kontaktperson for nettverket

Nå skal Helge Skirbekk etter hvert ut i pappapermisjon, og da trengte nettverket en ny kontaktperson. Den oppgaven har forsker Una Stenberg ved NK LMH tatt på seg.

–  Jeg håper flere av medlemmene vil delta aktivt og fortelle om eget arbeid og utveksle erfaringer på nettverkssiden på Facebook, sier hun.

Una Stenberg kan kontaktes på una.stenberg[at]mestring.no (husk å bytte ut [at] med @ for å sende e-post).

Årlig forskerkonferanse

Som et ledd i nettverksarbeidet arrangerer NK LMH en årlig forskerkonferanse (les om tidligere konferanser på egen side). I år bli forskerkonferansen en del av den nasjonale konferansen NK LMH arrangerer 18.–20. november 2015 (NB starter én dag tidligere enn først annonsert). Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvorvidt det blir forskerkonferanse gjennom hele eller bare deler av konferansen. Hold av datoene så lenge!

 

Skrevet av Norunn K. Torheim

  • Publisert: 20. januar 2015.
  • Sist oppdatert: 13. mars 2015.