Publisert

Et spennende år er i gang

Når vi ser tilbake på 2019, er det med spenning og forventning vi nå har tatt fatt på et nytt år for lærings- og mestringsfeltet.

2019 var året da vi som nasjonal tjeneste påbegynte en ny 5 års strategiperiode. Sentrale mål for perioden er å bidra til et nasjonalt løft for kompetanseheving innen helsepedagogikk og dokumentasjon av aktivitet og resultater, samt hensiktsmessig bruk av teknologi innen lærings- og mestringsvirksomheten. Til nå har vi fått gode bekreftelser på at strategien er i tråd med nasjonale føringer og behov i feltet.

Nye sentrale føringer

Regjeringens Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen er en av de nye føringene som harmonerer godt med våre målsettinger. Strategien tydeliggjør at helsekompetanse er avgjørende innsatsområde, og lærings- og mestringstilbud løftes frem som viktige tiltak. Les mer her.

2019 var også året da regjeringens aller første utredning om prioritering for kommunale helse- og omsorgstjenester fikk oppmerksomhet. For oss er det særlig positivt at fysisk, psykisk og sosial mestring er med som en del av prioriteringsgrunnlaget for den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Et annet sentralt dokument fra 2019 som samsvarer godt med vår strategi, er Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023. Her fremkommer det blant annet at regjeringen ønsker en revisjon av lærings- og mestringsvirksomheten for bedre å kunne ivareta brukeres oppfølgingsbehov. Les mer her.

Felles for disse sentrale dokumentene er budskapet om at vi fortsatt skal jobbe for å skape pasientens helsetjeneste, hvor mestring og medvirkning inngår som hovedkomponenter. I tillegg vektlegges behovet for kompetanseheving blant helsepersonell som en forutsetning for å lykkes.

Behov i feltet

I 2019 kom den tredje artikkelen i rekken av kunnskapsoppsummeringer knyttet til effekt og utbytte av lærings- og mestringstilbud. Den viser at lærings- og mestringstilbud for barn og unge både gir personlig og helseøkonomisk utbytte. Over flere år har vi ved NK LMH samlet kunnskap om betydningen av deltakelse på lærings- og mestringstilbud. Funnene herfra er svært lovende og ligger til grunn for våre kunnskapsbaserte anbefalinger. Fremover vil vi øke innsatsen i arbeidet med å omsette denne kunnskapen til praksis, i tråd med det som er etterspurt i feltet.

Håndbok i helsepedagogikk, som ble lansert før sommeren i fjor, er et eksempel på verktøy som skal være til støtte for implementering av kunnskapsbasert praksis. Nyheten om lansering av denne håndboken er en av fjorårets mest leste saker. Vi ser frem til å teste ut håndboken gjennom prosjektet Kurslederkurs i helsepedagogikk i året som kommer.

Et annet tema som både vi og våre lesere har vist stor interesse for i 2019, er helsekompetanse. Engasjementet for vår konferanse om temaet mot slutten av året tyder på at helsekompetanse er et begrep som vil følge oss i tiden fremover.

Når vi ser på aktivitetstrafikken for mestring.no i 2019, er det med glede vi kan konstatere at antall sidevisninger har økt betraktelig, med hele 40 prosent siden året før. Vi tar med oss dette som et signal på en styrket interesse for lærings- og mestringsfeltet, og at det er flere med oss som tenker at vi har et lovende og innholdsrikt år i vente.

Vi ser spesielt frem til å markere 20 år med nasjonalt lærings- og mestringsarbeid og håper vi ser dere på vår konferanse den 5. november.

  • Publisert: 9. januar 2020.
  • Sist oppdatert: 16. februar 2020.