Publisert

Utsettelse av kurslederkurs i nord

Gjennomføringen av kurslederkurs i helsepedagogikk har blitt utsatt som følge av en tilspisset smittesituasjon.

Et firedagers kurslederkurs for Nord-Norge var planlagt avholdt i Tromsø i uke 45. Ettersom smittesituasjonen ikke gjorde det mulig å arrangere et kurs med fysisk oppmøte, utviklet vi ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH), i tett dialog med en arbeidsgruppe i nord, et delvis videobasert kurs som skulle starte forrige uke. Her var planen å samle brukerrepresentanter og fagpersoner på fire lokasjoner i nord. På denne måten kunne vi veksle mellom felles oppmøte på skjerm og refleksjon og gruppearbeid i de fire gruppene, ledet av en gruppeleder ved hver lokasjon.

Lokal omdisponering

Alt lå til rette for oppstart av kurset, både teknisk og innholdsmessig. Sist fredag ga imidlertid pandemien oss ytterligere utfordringer. Kursdeltakere i deler av Nord-Norge ble forhindret fra å delta på grunn av omdisponering lokalt. En helhetsvurdering ble gjort internt ved NK LMH og i samarbeid med den nasjonale ressursgruppens representanter i nord. Dette resulterte i en beslutning om å utsette kurset.

Planlegger for heldigital gjennomføring

Det jobbes nå med å konvertere kurset til en heldigital variant, som er planlagt gjennomført i siste halvdel av januar. Dersom smittesituasjonen likevel skulle tilsi det, samles deltakerne lokalt for bedre å kunne ivareta gruppearbeid og ferdighetstrening.

– Vi hadde gledet oss til å gjennomføre dette kurset, og vi vet at det er knyttet forventninger til de erfaringene gjennomføringen ville gi. Imidlertid gjør vi oss nyttige erfaringer både i planleggingsfasen og etterhvert i gjennomføringen av dette tilbud digitalt. Disse erfaringene vil vi dele så snart tilbudet har blitt evaluert, sier prosjektleder og spesialrådgiver ved NK LMH, Hilde Blindheim Børve.

– For tiden er vi mange som opplever at vår omstillingsevne blir satt på prøve. Skal vi trekke noe positivt ut av dette, må det være at vi erfarer, vi lærer og vi finner nye løsninger, avrunder Hilde.

Relevante saker:

  • Publisert: 9. november 2020.
  • Sist oppdatert: 9. november 2020.