Publisert

Julehilsen fra NK LMH

Vi nærmer oss julen med stormskritt og kan se tilbake på et innholdsrikt år med verdifulle samarbeid, spennende prosjektresultater og godt driv innen lærings- og mestringsfeltet.

Det er en rekke faglige høydepunkter å se tilbake på i 2023. Vi gleder oss over prosjekter som er sparket i gang eller vel i havn, vitenskapelige publikasjoner, fine podkast-episoder, webinarer og digital kursaktivitet med mer.

Leveranser i 2023

Innen forskningen er Digiløs et av de prosjektene vi er stolte over å kunne dele resultater fra. Her har vi oppsummert kunnskap om gjennomførbarhet, tilfredshet, utbytte og effekt av videobaserte lærings- og mestringstilbud.

I tillegg vil vi trekke frem PhD-arbeidet knyttet til brukermedvirkning i kommunal tjenesteutvikling, som nå nærmer seg en avrunding. Her er ny artikkel om den sentrale fasilitatorrollen publisert.

Godt fornøyde er vi også med det brede utviklingsarbeidet innen helsepedagogikk. Her har det vært utvikling og utprøving av digitale verktøy, kursaktivitet, digitale temasamlinger og godt samarbeid med lokale krefter i alle regioner. Ellers har vi kommet et godt stykke på vei med å videreutvikle, sammenfatte og tydeliggjøre det faglige grunnlaget for læring og mestring i helse- og omsorgstjenesten.

Samarbeid og nettverk

Samarbeid og nettverksaktivitet har som alltid vært viktig også i 2023, både nasjonalt og internasjonalt. lunsjwebinarer er et godt eksempel på dette. Evaluering av lærings- og mestringstilbudet Starthjelp er et annet. I samarbeid med praksisfeltet har NK LMH siden 2014 drevet kontinuerlig evaluering og kvalitetsforbedring av Starthjelp, og i år har vi oppsummert og tilgjengeliggjort foreldrenes tilbakemeldinger.

I året som har gått har vi også stiftet nye bekjentskaper og fått utvidet våre nettverk. Dette lover godt for samarbeid i året som kommer.

Avrunder strategiperiode

Ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) står vi nå ved utgangen av en strategiperiode. Når vi ser tilbake på denne femårsperioden, vil vi si oss svært godt fornøyde med resultatene vi har oppnådd og at vi har bevart vårt gode kompetansemiljø og sterke engasjement – til tross for en vedvarende uavklart situasjon knyttet til fremtidig mandat og organisering.

Gjennom denne perioden har vi sett at lærings- og mestringsvirksomheten har fått en stadig større relevans i arbeidet med å løse utfordringene vi som helsetjeneste og samfunn står overfor. Vi venter nå spent på regjeringens Helse- og samhandlingsplan og er klare for å bidra med å realisere denne. Planen vil være med å danne grunnlag for vår nye strategi.

Alt vårt arbeid avhenger av gode samarbeidspartnere og støttespillere. Vi takker for god dialog og givende samarbeid i året som har gått og gleder oss til fortsettelsen i 2024!

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Med beste hilsen

Siw Bratli, leder ved NK LMH

  • Publisert: 14. desember 2023.
  • Sist oppdatert: 14. desember 2023.