Tidligere arrangementer

2023

12. mai 2023, digitalt

Temasamling om helsekompetanse

Er du opptatt av helsefremming, sykdomsforebygging og hvordan ansatte i helsetjenesten kan legge til rette for å øke helsekompetanse?  Eller lurer du på hvorfor helsekompetanse er viktig? I denne temasamlingen møter du Una Stenberg og brukerrepresentantene Camilla Pedersen og Christian Arneberg som deler sin kunnskap og erfaringer om helsekompetanse. Les mer og se samlingen i opptak her.


30. mars 2023, digitalt

Temasamling om brukermedvirkning

I denne temasamlingen delte en forsker, en praktiker og en brukerrepresentant kunnskap og erfaringer om hva som fremmer og hemmer brukersamarbeid om utvikling av tjenester. Les mer og se samlingen i opptak her.


26. januar 2023, digitalt

Temasamling om helsepedagogikk

I denne temasamlingen delte en forsker, en praktiker og en brukerrepresentant kunnskap og erfaringer om hva helsepedagogikk er og hvorfor det er så viktig. Les mer og se samlingen i opptak her.


2022

25. mai, digitalt 

Nasjonale lunsjwebinarer

I 2022 ble det etablert et nasjonalt samarbeid om lunjswebinarer for å gjøre forskning og god praksiseksempler lettere tilgjengelig for praksisfeltet. Her kan du lese mer om de webinarene som har vært gjennomført og finne informasjon om kommende webinarer.


2021

11. november 2021, Oslo Streaming Senter

Helsekompetanse, likhet og bærekraft – Læring og mestring 2021

11. november markerte vi 25 år med nasjonalt arbeid innen lærings- og mestringsvirksomheten med en heldigital konferanse.

Les nyhetssak i etterkant av konferansen her.


18. august 2021, Arendalsuka

Panelsamtale om helsekompetanse – se opptak

Hva må til for å ruste sykehus og kommuner i arbeidet med å øke befolkningens helsekompetanse.  Vi inviterte til panelsamtale under Arendalsuka 2021.

Les nyhetssak og se panelsamtalen i opptak.


2019

7. november 2019, Rikshospitalet, Oslo

Nasjonal forskningskonferanse om helsekompetanse

Mange spennende presentasjoner og 150 interesserte tilhørere gjorde forskningskonferansen om helsekompetanse til en innholdsrik dag. Konferansen ble arrangert i et samarbeid mellom NK LMH, Universitetet i Oslo og OsloMet.

Les nyhetssak og last ned presentasjonene her.


21.-22. mars 2019, Oslo

Erfaringssamling om SMIL

21.-22. mars var rundt 30 deltakere fra både sykehus og kommuner samlet til nettverkssamlingom tilbudet SMIL. Det ble to fine dager med erfaringsdeling, felles refleksjon og stort engasjement.

Les nyhetssak fra samlingen


2018

17.-18. oktober 2018, Oslo

Læring og mestring 2018 – for god kvalitet og likeverdige tjenester

Siw Anita Bratli på scenen

Da er begivenheten vi har jobbet med og ventet på i lang tid vel overstått. Vi ser tilbake på to konferansedager med faglig påfyll, humor, alvor og ikke minst med en ærbødighet over alt det fine og viktige arbeidet som gjøres landet over.

Les nyhetssak fra konferansen
Last ned program og presentasjoner fra konferansen


2017

2. november 2017, Aker

Erfaringssamling om Starthjelp

Bilde av en gjeng rundt et bord som samarbeider under samlingen. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) arrangerte høsten 2017 den første erfaringssamlingen om lærings- og mestringstilbudet Starthjelp.

Les nyhetssaker fra samlingen her:


19. oktober 2017, Ullevål sykehus

Nasjonal videokonferanse om forskning

Med gode foredragsholdere, 54 deltakende studioer og flotte tilbakemeldinger ble den første nasjonale videokonferansen om forskning noe som frister til gjentakelse. Konferansen ble gjennomført i et samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) og Regional ressursgruppe for opplæring av pasienter og pårørende i Midt-Norge

Les nyhetssak om videokonferansen.


21.-22. september 2017, Aker sykehus

Erfaringssamling om SMIL – styrket mestring i livet

Programmet og en SMIL-sjokolade21.-22. september var i overkant av 30 deltakere fra både sykehus og kommuner samlet til erfaringsseminar om SMIL–styrket mestring i livet. NK LMH gleder seg over to dager med nyttig erfaringsutveksling og gode diskusjoner i tilknytning til alt det flotte SMIL-arbeidet som gjøres landet rundt.

Les nyhetssak om samlingen


2016

3. november 2016, Gardermoen

hele-salen-Forskerkonferanse: Å leve med helseutfordringer

I overkant av 100 deltakere var samlet til en innholdsrik dag på Gardermoen under NK LMHs årlige nasjonale forskerkonferanse.

Last ned program og presentasjoner
Les nyhetssak fra konferansen


11.-12. februar 2016, Aker sykehus

Erfaringssamling om SMIL – styrket mestring i livet

Deltakere på SMIL-samling

I februar var 25 deltakere fra hele landet samlet til den andre nasjonale erfaringssamlingen til SMIL-nettverket i regi av NK LMH. Nettverket ble etablert i 2014 for å ha et fellesskap og en arena for erfaringsutveksling og samarbeid knyttet til lærings- og mestringsarbeid for barn og unge som pårørende.

Les nyhetssak om samlingen


2015

18. – 20. november 2015, Holmenkollen

Friskliv • Læring • Mestring – med brukerne i sentrum

Konferansehotellet

Nasjonal konferanse i regi av Helsedirektoratet og Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Dette var første gang det ble arrangert en felles konferanse for friskliv, læring og mestring.

Last ned program og presentasjoner
Les nyhetssak skrevet i etterkant av konferansen.


2014

5. desember 2014, Gardermoen

Erfaringskonferanse UMM – ung medvirkning og mestring

UMM-illustrasjonLukket konferanse for dem som har deltatt i NK LMHs utviklingsprosjekt Ung medvirkning og mestring (UMM).

Les nyhetssak skrevet i etterkant av konferansen.


3. og 4. desember 2014, Oslo

Erfaringsseminar SMIL – styrket mestring i livet

SMIL, tilbud for barn og unge som pårørende

Lukket seminar for dem som er i planleggings- og gjennomføringsfasen for SMIL-tilbud for barn som er pårørende.

Les nyhetssak skrevet i etterkant av seminaret.


17. og 18. november 2014, Lillestrøm

Den 3. nasjonale konferansen om unges helse

Ungdommer, kollasj Unges helse

Treffer du ungdom og unge voksne i ditt arbeid? Har du behov for kompetanseheving og inspirasjon? Sammen kan vi være med å utvikle tjenester som styrker ungdoms og unge voksnes håndtering av egen helse.

Konferansen er for deg som arbeider i den kommunale helse- og omsorgstjenesten eller i spesialisthelsetjenesten, hvor du treffer ungdom og unge voksne som har helseutfordringer.

 


30. oktober 2014, Gardermoen

Forskerkonferanse 2014, NK LMHs forskergruppe
NK LMHs forskergruppe presenterte nye forskningsprosjekter ved NK LMH.

Forskerkonferanse

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) inviterte til forskerkonferanse om læring og mestring og pasient- og pårørendeopplæring. Nesten 100 deltakere fikk en innholdsrik dag på Gardermoen.

Les mer

 


5. september 2014, Gardermoen

Arbeidsgruppe kommunesatsing.
Medlemmene i arbeidsgruppen for NK LMHs kommunesatsing vil fungere som kontaktpersoner for nettverket.

Nettverkssamling kommunesatsing

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) inviterer til nasjonalt nettverk og nettverkssamling i forbindelse med utvikling og oppbygging av kommunale lærings- og mestringstjenester.

Du kan fortsatt melde din interesse for nettverket.

Les mer


2013

14. november 2013, Gardermoen

Forskarkonferanse

Forskerkonferanse: Læring og mestring og pasient- og pårørendeopplæringNK LMH sin fjerde nasjonale forskerkonferanse gikk av stabelen i 14. november.
Les om konferansen og last ned presentasjoner.

 

17.–18. september og 29. oktober 2013, Trondheim

Skrivekurs

Person som skriver.Likar du å skrive? Har du noko du vil formidle, og ønskjer å lære meir om korleis du kan nå fram til dei som les? No kan du som har utvikla lærings- og meistringstilbod i kommune- eller spesialisthelseteneste vere med på kurs i skriveteknikk og praksisformidling. Kurset er eit samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA). Kursannonse.
Les nyheitssak om første samling
Sjå artiklane frå skrivekurset på vår side med praksiseksempel


2012

Vellykket erfaringskonferanse

Etter at tidenes første erfaringskonferanse for kommunale lærings- og mestringstilbud er gjennomført, er konklusjonen at LMS bør implementeres som en del av helsetilbudet i alle landets kommuner.

Nedenfor har vi samlet presentasjoner fra de fleste av bidragsyterne. Her er mye kunnskap som er av interesse både for de som deltok og for andre som er interessert i metoden, prosjekter og modeller som er iverksatt.

2011

Fag- og erfaringsbasert samarbeid i praksis og i forskning – Om læring og mestring i psykisk helse- og rusfeltet

21. september 2011. Arrangør: NK LMH

Fag- og erfaringsseminar om gruppetilbudet SMIL – styrket mestring i livet

21. september 2011 Arrangør: NK LMH

Den tredje nasjonale forskerkonferansen innen pasient- og pårørendeopplæring. Måling av effekt og innhold – utfordringer i opplæringsfeltet

22.september 2011 Arrangør: NK LMH i samarbeid med forskernettverket innen pasient- og pårørendeopplæring

Unges Helsekonferanse

3. februar 2011 Arrangør: Norsk Forening for Unges Helse, Helsedirektoratet og NK LMH.

2010

Jubileumskonferansen, 23. – 24. september 2010

I anledning NK LMHs 10 års jubileum.

2009

Forskerkonferansen

24. september 2009 Arrangør: NK LMH i samarbeid med interimstyret

Vinterkonferansen

2. og 3. februar 2009 Arrangør: NK LMH

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 15. mars 2013.
  • Sist oppdatert: 6. juli 2023.